Preizkusi mobilno aplikacijo VALÚ!

Pomoč in podpora


 

Nazaj na teme pomoči
 

Rezultati iskanja

Kateri osebni podatki se zbirajo pri naprednem, pregledanem uporabniku?

 Nabor podatkov, ki jih pri posamezni vrsti identifikacije zahteva in obdeluje Telekom Slovenije, je odvisen od izbrane vrste postopka identifikacije, izbranega obsega poslovanja in prepoznanih tveganj poslovanja. Oblikovan je v skladu z zakonskimi omejitvami, kot jih predpisuje ZPPDFT, in glede na ukrepe za preprečevanje pranja denarja, ki jih izvaja Telekom Slovenije.

Pri pregledanem uporabniku se obvezno zbirajo naslednji podatki: ime, priimek, spol, naslov, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, davčna številka, podatek o politični izpostavljenosti.

Glede na izbrani način identifikacije se dodatno zbirajo še:


Identifikacija – Moj Telekom: šifra SPP in uporabniški račun Moj Telekom, pri čemer se preveri, ali ima uporabnik mobilno številko, s katero se je registriral v VALÚ, povezano z uporabniškim računom Moj Telekom.

 

Identifikacija – s podatki VALÚ Monete: šifra SPP, sistem preveri, ali ima uporabnik samo eno mobilno številko pri Telekomu Slovenije in ali se podatki ujemajo.
 

Identifikacija – digitalno potrdilo: številka digitalnega potrdila, veljavnost digitalnega potrdila.
 

Videoidentifikacija: podatek o osebnem dokumentu (naziv dokumenta, številka dokumenta, datum veljavnosti dokumenta in naziv izdajatelja), fotografija sprednje in zadnje strani osebnega dokumenta, fotografija uporabnika med postopkom videoidentifikacije, zvočni posnetek postopka videoidentifikacije.
 

Osebna identifikacija (v Telekomovem centru oziroma drugje ob osebni prisotnosti): državljanstvo, država rojstva, izjava politično izpostavljene osebe o premoženju in izvoru sredstev.