Preizkusi mobilno aplikacijo VALÚ!

Pomoč in podpora


Kateri osebni podatki se zbirajo pri uporabnikih, ki imajo stranka stalno/začasno bivališče izven EU ali ob zahtevajo višji limit?
Pregledan uporabnik, ne glede na to ali njegov osebni profil uporabnika vsebuje le obvezne ali tudi neobvezne podatke, lahko uporablja storitve VALÚ na svojem uporabniškem računu v skladu z omejitvami za uporabnike, so pregledani v skladu s ZPPDFT-1 (napredni profil).
Če Telekom Slovenije uporabniku omogoči uporabo storitve VALÚ v večjem obsegu je pogoj za to lahko ponovni osebni pregled stranke, kjer posreduje dodatne podatke:
 • začasni naslov (če obstaja)
 • državljanstvo
 • podatek o osebnem dokumentu (naziv dokumenta, številka dokumenta, datum veljavnosti dokumenta in naziv izdajatelja)
 • podatki o predvidenem namenu/obsegu uporabe oziroma izvoru sredstev
  Dodatni podatki se zahtevajo tudi v primeru, če ima stranka stalno/začasno bivališče izven EU.
 • Kateri osebni podatki se zbirajo pri naprednem, pregledanem uporabniku?
  Pregledani uporabniki
  Obvezni podatki ob pregledu: ime, priimek, spol, naslov, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, podatek o politični izpostavljenosti
  Ter glede na izbrani način identifikacije dodatno še:
  Identifikacija – Moj Telekom: državljanstvo, uporabniški račun Moj Telekom in pripadajoča SPP-številka
  Identifikacija – Digitalno potrdilo: državljanstvo, številka digitalnega potrdila, veljavnost digitalnega potrdila
  Videoidentifikacija: državljanstvo, TRR-račun, podatek o osebnem dokumentu (naziv dokumenta, številka dokumenta, datum veljavnosti dokumenta in naziv izdajatelja), fotografija sprednje in zadnje strani osebnega dokumenta, fotografija uporabnika med postopkom videoidentifikacije, zvočni posnetek postopka videoidentifikacije
  Osebna identifikacija (v Telekomovem Centru oziroma drugje ob osebni prisotnosti): državljanstvo, država rojstva, izjava politično izpostavljene osebe o premoženju in izvoru sredstev
  Kateri osebni podatki se zbirajo pri osnovnem uporabniku?
  Osnovni nabor podatkov, ki jih pri posamezni vrsti identifikacije zahteva in obdeluje Telekom Slovenije, je odvisen od izbrane vrste postopka identifikacije, izbranega obsega poslovanja in prepoznanih tveganj poslovanja. Oblikovan je v skladu z zakonskimi omejitvami, kot jih predpisuje ZPPDFT-1, ter glede na ukrepe za preprečevanje pranja denarja, ki jih izvaja Telekom Slovenije.
  Osnovni uporabniki
  Obvezni podatki ob registraciji:
  mobilna številka, e-naslov
  Uporabniku se kreira in dodeli identifikacijska številka VALÚ ID in SPP številka.
  Neobvezni podatki
  Podatki, ki jih uporabnik vnese, če želi (uporabnik s tem še ne pridobi statusa pregledanega uporabnika): ime, priimek, spol, naslov, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, TRR-račun, davčna številka
  Registriran uporabnik, ne glede na to ali njegov osebni profil uporabnika vsebuje le obvezne ali tudi neobvezne podatke, lahko uporablja storitve VALÚ na svojem uporabniškem računu v skladu z omejitvami za uporabnike, ki niso pregledani v skladu s ZPPDFT-1 (osnovni profil).
  Za uporabo storitve VALÚ brez omejitev, ki veljajo za osnovni profil, mora uporabnik opraviti pregled stranke, kjer posreduje oziroma dovoli pridobitev, pregled in obdelavo dodatnih podatkov.
  Kako je poskrbljeno za politiko zasebnosti?
  V dokumentu Politika zasebnosti preverite, kako Telekom Slovenije uporabnikom zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
  Kje lahko nastavim prijavo s prepoznavo obraza (Face ID)?
  Če vaš mobitel to omogoča, v aplikaciji VALÚ obiščite Nastavitve in izberite možnost Uporabi prepoznavo obraza (Face ID).
  Kaj storiti v primeru onemogočenega dostopa do aplikacije?
  Dostop do aplikacije je zavrnjen na vašo zahtevo ali ker ste prevečkrat napačno vnesli vstopno kodo. Dostop lahko znova pridobite tako, da se prijavite v Moj VALÚ na www.valu.si, izberete sklop Nastavitve, nato pa v sklopu Varnost izberete možnost Omogoči dostop do aplikacije. Če ste pozabili svojo vstopno kodo, morate za nastavitev nove vstopna kode najprej potrditi telefonsko številko, nato pa odgovoriti na varnostno vprašanje, kakšen je vaš VALÚ ID (informacijo najdete na www.valu.si, v sklopu Moj VALÚ > Nastavitve). Nato si nastavite novo vstopno kodo in ponovno boste lahko dostopali do aplikacije VALÚ.
  Kje najdem svoj VALÚ ID?

  Prijavite se v Moj VALÚ na www.valu.si. Desno zgoraj, kjer je izpisano vaše ime, kliknite na puščico za dodatne informacije. Tam boste našli svoj VALÚ ID (10-mestna številka).

  Prevečkrat sem napačno vnesel vstopno kodo. Kaj sedaj?
  Če ste prevečkrat napačno vnesli vstopno kodo, imate onemogočen dostop do mobilne aplikacije VALÚ. Na www.valu.sise prijavite v Moj VALÚ, izberite sklop Nastavitve, nato pa si v sklopu Varnost ponovno omogočite dostop do aplikacije VALÚ.
  Koliko poskusov imam za vnos vstopne kode?
  Za vnos vstopne kode imate 5 poskusov. V primeru, da prevečkrat napačno vnesete vstopno kodo, se dostop do mobilne aplikacije onemogoči.
  Kaj storiti v primeru, če izgubim mobitel?
  Če izgubite mobitel ali vam ga ukradejo, na www.valu.si (v sklopu Moj VALÚ > Nastavitve > Varnost) takoj onemogočite dostop do svoje mobilne aplikacije VALÚ ali pokličite +386 41 440 880. Za obvarovanje svojega mobilnega računa pa takoj obvestite tudi svojega mobilnega operaterja. Vaš uporabniški račun VALÚ bo na spletni strani www.valu.si še vedno aktiven. Če uporabljate VALÚ Moneto, pokličite svojega mobilnega operaterja, saj je z onemogočenjem aplikacije VALÚ onemogočeno le plačilo z VALÚ-jem, ne pa tudi plačilo z VALÚ Moneto (klic na 180, plačilo z ukaznim nizom).
  Ali lahko podaljšam čas, po katerem se aplikacija samodejno zaklene?
  Ne. Vstopna koda je nastavljena na 30 sekund, kar pomeni, da se bo aplikacija po 30 sekundah samodejno zaklenila, če je ne boste uporabljali.
  Kateri so občutljivi podatki v VALÚ-ju?
  Občutljivi podatki so:
 • VALÚ PIN,
 • vstopna koda,
 • geslo za prijavo v Moj VALÚ na www.valu.si.
 • Kako je poskrbljeno za varnost aplikacije?
  Aplikacija je zavarovana z vstopno kodo, ki je znana samo vam. Namesto vstopne kode pa lahko uporabite tudi prstni odtis (Touch ID) ali prepoznavo obraza (Face ID).
  Kdo je politično izpostavljena oseba?
  Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Več o politično izpostavljeni osebi si preberite TUKAJ.
  Kako je poskrbljeno za varnost osebnih podatkov?
  Osebne podatke varujemo v skladu z ZVOP-1 in v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

  Niste našli, kar vas zanima? Kontaktirajte nas.

  Pišite nam info@valu.si
  Pokličite nas +386 41 440 880