Preizkusi mobilno aplikacijo VALÚ!

Plačilo pri telefonski prodaji

Ta način plačevanja kupcem omogoča hitro izpolnitev nakupne želje, saj naročilo in plačilo opravijo v nekaj korakih kar prek svojega mobitela, vam pa zagotavlja preglednost plačil in gospodarnost celotnega poslovanja z minimalnimi zagonskimi sredstvi.

 

Plačilo v telefonski prodaji

 

Postopek plačila za uporabnike

Prednosti

  • Hitra namestitev: 
    ne potrebujete nove programske ali strojne opreme, ampak le dostop do interneta.

  • Pregledno poslovanje:
    na uporabniških straneh za ponudnike pregledujete transakcije in izdane račune.

  • Dodatna promocija: 
    brezplačna umestitev vašega prodajnega mesta na www.valu.si.