Preizkusi mobilno aplikacijo VALÚ!

Aktualno

31. marec 2023

Sprememba pogojev in cenika za VALÚ

Obveščamo vas, da bomo spremenili Pogoje uporabe pametne denarnice VALÚ, Pogoje uporabe kartice VALÚ Mastercard in Cenik pametne denarnice VALÚ. Več o spremembah si lahko preberete v novici.
Sprememba pogojev in cenika za VALÚ

Pogoji uporabe pametne denarnice VALÚ

S 1. 4. 2023 se spreminjajo Pogoji uporabe pametne denarnice VALÚ. Za nove uporabnike stopijo v veljavo s 1. 4. 2023, za obstoječe uporabnike pa s 1. 6. 2023. Spremembe se nanašajo na naslednje dele:

  • dopolnitev iz naslova dodatne opredelitve možnosti pregleda podatkov uporabnika prek elektronske identifikacije z visoko zanesljivostjo in dopolnitev iz naslova zahtev PPDFT;
  • navedba spletnih mest, kjer so na voljo dodatne informacije o dodatnih omejitvah pri uporabi pametne denarnice VALÚ;
  • uvedba možnosti uskladitve cen uporabe pametne denarnice VALÚ z letno stopnjo rasti cen;
  • uvedba možnosti spremembe cen uporabe pametne denarnice VALÚ iz naslova tehničnih, finančnih in tržnih razlogov ali razlogov zaradi sprememb storitev, ki povzročijo neravnotežje v pravicah in obveznostih pogodbenih strank.

Spremembe na nanašajo na točke 2.26., 2.27., 3.3., 3.5., 9.5. do 9.13., in točk 11.2., 11.4. in 11.5. Pogojev uporabe pametne denarnice VALÚ.

Podrobnosti so dostopne na:

Pogoji uporabe pametne denarnice Valu - čistopis

Pogoji uporabe pametne denarnice Valu - spremembe


Pogoji uporabe kartice VALÚ Mastercard

S 1. 4. 2023 se spreminjajo Pogoji uporabe storitve VALÚ Mastercard. Za nove uporabnike stopijo v veljavo s 1. 4. 2023, za obstoječe uporabnike pa s 1. 6. 2023. Spremembe se nanašajo na naslednje dele:

  • dopolnitev iz naslova opredelitve privzetih limitov porabe s kartico VALÚ Mastercard in navedba spletnega mesta, kjer so definirane omejitve za transakcije z e-denarjem in najvišji limiti za kartico VALÚ Mastercard;
  • uvedba možnosti uskladitve cen storitve VALÚ Mastercard z letno stopnjo rasti cen;
  • uvedba možnosti spremembe cen storitve VALÚ Mastercard iz naslova tehničnih, finančnih in tržnih razlogov ali razlogov zaradi sprememb storitev, ki povzročijo neravnotežje v pravicah in obveznostih pogodbenih strank.

Spremembe se nanašajo na točke 6.1., 8.2., in točk 12.2 do 12.10. Pogojev uporabe storitve VALÚ Mastercard.

Podrobnosti so dostopne na:

Pogoji uporabe kartice VALU Mastercard - čistopis

Pogoji uporabe kartice VALU Mastercard - spremembe


Cenik pametne denarnice VALÚ

S 1. 6. 2023 se spreminja Cenik pametne denarnice VALÚ. Sprememba se nanaša na polnitve računa VALÚ s plačilnimi karticami. Po novem se bo pri polnitvi računa VALÚ zaračunalo še 1,5 % provizije od višine zneska polnitve.

Cenik pametne denarnice VALÚ za uporabnike - čistopis

Cenik pametne denarnice VALÚ za uporabnike - spremembe

Pravni pouk

Uporabniki pametne denarnice VALÚ oz. kartice VALÚ Mastercard, na katere se navedene spremembe nanašajo in z njimi ne soglašajo oziroma jih zavrnejo, imajo pravico, da kadarkoli do datuma, ko bi se začela sprememba uporabljati, brez plačila nadomestil odpovejo pogodbo za uporabo pametne denarnice VALÚ oz. za uporabo kartice VALÚ Mastercard.

Šteje se, da uporabnik pametne denarnice VALÚ oz. kartice VALÚ Mastercard soglaša s spremembami, če do dneva pred pričetkom veljavnosti sprememb ne obvesti Telekoma Slovenije, da predloga sprememb ne sprejema.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na telefonski številki 041 440 880, lahko pa nam tudi pišete na info@valu.si.