Preizkusi mobilno aplikacijo VALÚ!

Dodatna varnost pri plačilih VALÚ

S 6. oktobrom 2021 vpeljujemo dodatno varnost pri plačilih VALÚ. Zahteva izhaja s področne zakonodaje, ki jo je Telekom Slovenije dolžan upoštevati. Preverite kaj se spreminja.

Plačila v spletni trgovini, prek aplikacije mTerminal, na fizičnih prodajnih mestih (API)

Za kupce, ki pri plačevanju uporabljajo aplikacijo VALÚ se postopek plačila ne spreminja. Če kupci za plačevanje ne uporabljajo aplikacije VALÚ, ampak uporabljajo samo VALÚ Moneto, morajo uporabiti ukazni niz *180*xxxxxx*PIN#.

 

 

Uporabniki aplikacije VALÚ na vaših prodajnih mestih še naprej plačujejo nespremenjeno:

 1. Kupec izbere plačilo z VALÚ-jem.

 2. Izpiše se 6-mestna številčna koda (XXXXXX) oz. QR-koda za plačilo.

 3. Kupec odpre aplikacijo VALÚ.
  Izbere ikono gumb_VALÚ.
  Izbere plačilo s kodo .

 4. 6-mestno številčno kodo prepiše v aplikacijo oz. QR-kodo skenira z mobitelom.

 5. V aplikaciji se izpišejo podrobnosti plačila. Pritisne gumb Plačaj. Prikaže se potrdilo o plačilu.

 

Postopek plačila brez aplikacije VALÚ (za uporabnike le VALÚ Monete):

 1. Kupec izbere plačilo z VALÚ-jem.

 2. Izpiše se 6-mestna številčna koda (XXXXXX) oz. QR-koda za plačilo.

 3. Kupec v mobitel vtipka ukazni niz *180*XXXXXX*PIN# in ga potrdi s tipko za klic.

 4. Na zaslonu mobitela se nato prikaže obvestilo o nakupu.

 5. Hkrati kupec prejme brezplačen potrditveni SMS.

   

   

Plačila prek sporočil SMS, periodična plačila

Pri plačilih prek ključne besede, ki jo kupec vpiše v SMS-sporočilo se spreminja način potrjevanja plačila. Kako poteka postopek preberite tukaj

Postopek plačila z aplikacijo VALÚ:

 1. Kupec pošlje SMS z ustrezno ključno besedo na številko izbranega ponudnika VALÚ (podrobna navodila objavi vsak ponudnik sam).

 2. Nato prejme potisno sporočilo in SMS s podrobnostmi transakcije in navodilom za potrditev.

 3. Plačilo potrdite v aplikaciji VALÚ s klikom na potisno sporočilo.
 4. Na mobitel prejme potrditveni SMS.

Postopek plačila brez aplikacije VALÚ (za uporabnike le VALÚ Monete):

 1. Kupec pošlje SMS z ustrezno ključno besedo na številko izbranega ponudnika VALÚ.

 2. Nato prejme povratni SMS s podrobnostmi transakcije.

 3. Transakcijo potrdi tako, da v mobitel vnese ukazni niz *188*PIN# in ga potrdi s tipko za klic.

 4. Na mobitel prejme potrditveni SMS.

Plačila na POS-terminalih

Za kupce, ki pri plačevanju uporabljajo aplikacijo VALÚ se postopek plačila ne spreminja. Če kupci za plačevanje ne uporabljajo aplikacije VALÚ, ampak uporabljajo samo VALÚ Moneto, morajo v POS-terminal vnesti kodo PIN.

Uporabniki aplikacije VALÚ na vaših prodajnih mestih še naprej plačujejo nespremenjeno: 

 1. Prodajalec na blagajni izbere plačilo z VALÚ-jem in vnese znesek za plačilo v blagajno oz. POS-terminal.

 2. Kupec odpre aplikacijo VALÚ in Izbere ikono gumb_VALÚ.

  Izberite plačilo s klicem .

 3. Mobitel prisloni k POS-terminalu VALÚ.

 4. POS-terminal VALÚ natisne potrdilo o plačilu.

 

Postopek plačila brez aplikacije VALÚ (za uporabnike le VALÚ Monete):

 1. Prodajalec na blagajni izbere plačilo z VALÚ-jem in vnese znesek za plačilo v blagajno oz. POS-terminal.

 2. Kupec pokliče številko 180 in mobitel položi na POS-terminal.

 3. Kupec vnese PIN v POS-terminal.

 4. Po zaključeni transakciji terminal natisne dve obvestili o plačilu: eno za kupca, drugo za prodajalca.

Za pomoč vašim kupcem smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj. Predlagamo, da jih objavite tudi na svoji spletni strani.

Prevečkrat sem vnesel napačen PIN. Kaj zdaj?
Po treh napačnih vnosih kode PIN se uporaba storitve zaradi varnostnih razlogov onemogoči za 24 ur.Če ste pozabili svojo kodo PIN:Uporabniki aplikacije VALÚ: PIN je vaša vstopna koda za aplikacijo VALÚ. Če se je ne spomnite, odprite aplikacijo VALÚ in kliknite povezavo Pozabljena vstopna koda.Uporabniki VALÚ Monete: ** spremembo in ponastavitev ali vklop PIN-a urejate osebno na prodajnem mestu svojega mobilnega operaterja ali na spletnem mestu svojega mobilnega operaterja: Moj Telekom Moj A1 Moj BOB
Sem uporabnik VALÚ Monete, vendar ne poznam svoje kode VALÚ Moneta PIN. Kaj naj storim?
Uporabniki VALÚ Monete pri Telekomu Slovenije lahko najprej preverite, ali imate kodo VALÚ Moneta PIN že vključeno. To storite z ukaznim nizom *134# in pritiskom tipke za klic. Na zaslonu mobitela se nato izpiše stanje kode PIN na vaši številki (izključena, vključena ali blokirana).Če je koda PIN izključena, jo vključite z ukaznim nizom *134*želeni PIN# in pritiskom tipke za klic. PIN je vključen takoj, o čemer vas obvesti sporočilo na zaslonu mobitela, prejmete pa tudi potrditveni SMS.Če je koda PIN vključena, a je ne poznate, jo lahko spremenite na spletnem mestu svojega mobilnega operaterja ali z obiskom prodajnega mesta svojega mobilnega operaterja.Če je koda PIN blokirana, se bo samodejno deblokirala v 24 urah.Uporabniki VALÚ Monete pri A1 in BOB kodo PIN nastavite z ukaznim nizom *134*želeni PIN*1# in potrdite s tipko za klic. PIN lahko kadarkoli spremenite z ukaznim nizom *133*stari PIN*novi PIN*novi PIN# , ki ga potrdite s tipko za klic.Spremembo in ponastavitev ali vklop PIN-a lahko urejate tudi osebno na prodajnem mestu svojega mobilnega operaterja ali na spletnem mestu svojega mobilnega operaterja Moj Telekom, Moj A1ali Moj bob. 
Kje ne potrebujem kode PIN?
Kode PIN ne potrebujete pri plačilu vozovnic za mestni avtobus LPP, plačilu parkirane, plačilih na avtomatih za hrano in pijačo, plačilih pri telefonski prodaji, polnjenju predplačniškega računa Mobi in IZI ter pri polnjenju denarnice VALÚ.
Kako kodo PIN uporabim pri plačilu?
Navodila za uporabnike aplikacije VALU:Uporabniki aplikacije VALU potrebujete PIN samo za plačevanje prek sporočil SMS, pri čemer je PIN vaša vstopna koda za aplikacijo VALU. Pri plačilu prek sporočil SMS uporabite PIN pri potrditvi plačila. Za potrditev plačila vtipkate v mobitel ukazni niz *188*PIN# in potrdite tipko za klic.Navodila za uporabnike Valu Monete:Pri plačilih s kodo (v spletni trgovini, na mobilni napravi ponudnika, na fizičnih plačilnih mestih) v mobitel vtipkate ukazni niz *180*xxxxxx*PIN#.Pri plačilih s klicem (na Urbanomatu, na fizičnih plačilnih mestih, ki imajo POS-terminal) pokličete številko 180 in mobitel prislonite k POS-terminalu, nato vpišite PIN v POS-terminal.Pri plačilu prek sporočil SMS uporabite PIN pri potrditvi plačila. Za potrditev plačila vtipkate v mobitel ukazni niz *188*PIN# in potrdite tipko za klic.
Z ukaznim nizom sem nastavil PIN in ga uporabil pri plačilu, a mi ga še vedno zavrne.
Najprej preverite, ali imate dovolj sredstev in limita za izvedbo plačila. Če ste se kdaj registrirali v aplikacijo VALÚ, za plačilo uporabite aplikacijo VALÚ. Vklop, spremembo ali ponastavitev PIN-a lahko urejate tudi osebno na prodajnem mestu svojega mobilnega operaterja ali na spletnem mestu svojega mobilnega operaterja: Moj Telekom, Moj A1 ali Moj bob. Za več informacij lahko pokličete tudi na 041440880.
Sem uporabnik aplikacije VALÚ, vendar ne poznam svoje kode PIN. Kaj naj storim?
Vaš PIN je vaša vstopna koda za aplikacijo VALÚ. Če se te ne spomnite, odprite aplikacijo VALÚ in kliknite na povezavo Pozabljena vstopna koda.
Kaj je koda PIN pri plačilih z VALÚ-jem?
Uporabniki aplikacije VALÚ pri postopkih plačil, ki potekajo brez aplikacije, za PIN uporabite svojo vstopno kodo za aplikacijo VALÚ. Če ste jo pozabili, odprite aplikacijo VALÚ in kliknite na povezavo Pozabljena vstopna koda.Uporabniki VALÚ Monete pri Telekomu Slovenije za kodo PIN uporabite VALÚ Moneta PIN. Vključite jo z ukaznim nizom *134*želeni PIN# in potrdite s tipko za klic. PIN je vključen takoj, o čemer vas obvesti sporočilo na zaslonu mobitela, prejmete pa tudi potrditveni SMS. PIN lahko kadarkoli spremenite z ukaznim nizom *134*stari PIN*novi PIN# , ki ga potrdite s tipko za klic.Uporabniki VALÚ Monete pri A1 in BOB kodo PIN nastavite z ukaznim nizom *134*želeni PIN*1# in potrdite s tipko za klic. PIN lahko kadarkoli spremenite z ukaznim nizom *133*stari PIN*novi PIN*novi PIN# , ki ga potrdite s tipko za klic. Vklop, spremembo ali ponastavitev PIN-a lahko urejate tudi osebno na prodajnem mestu svojega mobilnega operaterja ali na spletnem mestu svojega mobilnega operaterja: Moj Telekom, Moj A1 ali Moj bob.